Publications

Publications & News

Nieuw procesreglement per 1 september 2016


Per 1 september 2016 geldt een nieuw landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven. Er is dus geen afwijkend reglement meer voor Amsterdam en 's-Hertogenbosch.

Category: Publicaties
Posted by: marketing
 
Procesreglement

Procesreglementen zijn ontstaan om de werkwijze bij de verschillende gerechtelijke instanties gelijk te trekken. De procesreglementen bevatten regels over zaken als de wijze van het indienen van processtukken, de mogelijkheden tot uitstel en de door de rechter gehanteerde termijnen. De kantonrechter, de rechtbank en het gerechtshof hanteren hun eigen procesreglementen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen procesreglementen voor dagvaardingsprocedures en procesreglementen voor verzoekschriftprocedures.

Het nieuwe procesreglement

Tot voor kort hanteerden de gerechtshoven in Amsterdam en 's-Hertogenbosch afwijkende procesreglementen in verband met een pilot. Het doel van deze pilot was het verkorten van de duur van een procedure bij het gerechtshof en het mogelijk maken van meer maatwerk. Om dat te bereiken golden in procedures bij deze gerechtshoven kortere termijnen dan bij de andere gerechtshoven en kon niet zonder meer uitstel worden verkregen voor proceshandelingen.

Kennelijk waren de resultaten van deze pilot positief, aangezien het nieuwe procesreglement gebaseerd lijkt te zijn op de procesreglementen van de pilot. Onder meer de kortere termijnen komen terug in het nieuwe procesreglement.

Het nieuwe procesreglement geldt voor alle zaken (dus ook die vóór 1 september 2016 zijn ingeschreven).


Wijzigingen

Indien onder het oude procesreglement niet tijdig werd verzocht om pleidooi, kon een later verzoek alsnog worden ingewilligd. In het nieuwe procesreglement is deze bepaling komen te vervallen.

Voor het overleggen van het procesdossier of ‘fourneren van stukken’ bij het vragen van arrest is het procesreglement ook gewijzigd. Indien in een procedure waarop het oude procesreglement van toepassing was geen van de partijen bij het vragen van uitspraak het procesdossier overlegde, werd de zaak 53 weken aangehouden. Onder het nieuwe procesreglement zal een procedure worden doorgehaald, indien beide partijen verzuimen om het procesdossier over te leggen aan het gerechtshof. In dat geval dient de procedure opnieuw te worden opgebracht om verder te kunnen procederen.

Een veel gehoorde klacht in de praktijk was dat de advocaten zich aan strikte termijnen dienden te houden, om vervolgens lange tijd op arrest te wachten. Voor deze klacht lijkt nog geen oplossing te zijn bedacht. Wellicht dat de kortere termijnen voor advocaten hier op den duur toch aan kunnen bijdragen.

Sep 7, 2016

Contact us

RotterdamOffice (6th floor)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam

Telephone: +31 10 820 86 20
Fax: +31 10 412 40 11
Email: info@docklaw.nl