Romy Sneep

associate
Maak kennis met Romy

Romy Sneep voltooide haar rechtenstudie in 2015 aan de Universiteit Utrecht. In het kader van haar scripties heeft zij zich daar onder andere verdiept in faillissementsfraude en de (internationale) regelgeving met betrekking tot watervervuiling. In oktober 2015 werd zij beëdigd als advocaat.

Romy adviseert en procedeert op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en ondernemingsrecht. Tot haar werkzaamheden behoren het leggen van beslagen, de incasso van vorderingen en de uitleg van contracten/overeenkomsten. Hoewel zij met veel enthousiasme procedeert is zij altijd op zoek naar een passende en creatieve oplossing buiten de rechtbank om.

De eerste jaren van haar advocatenloopbaan was Romy werkzaam voor een ondernemingsrechtelijk kantoor in Amsterdam. Daarvoor heeft zij stage gelopen bij een strafrechtkantoor in Den Haag in welk kader zij mee heeft gewerkt aan een aantal complexe strafrechtelijke en civiele fraudezaken.

Bij DOCK Legal Experts werkt Romy in de Praktijkgroepen Onderneming en Verzekering & Aansprakelijkheid.

 

Relevante ervaring
  • Romy houdt zich bezig met geschillen over en commerciële contracten, incassoprocedures, aandeelhoudersgeschillen en aansprakelijkheidszaken, in het bijzonder met betrekking tot bestuurders of commissarissen.
  • Zij is bekend met het leggen van beslagen, het voeren van (kort geding) procedures op grond van artikel 843a Rv en de heropening van ontbonden vennootschappen.
 
Admissions
  • Nederlandse Orde van Advocaten
 
Opleiding
  • Beroepsopleiding Advocatuur (2018)
  • Universiteit Utrecht (LLM, 2015)
  • University College Utrecht (Liberal Arts & Sciences, 2012)

 

Neem Contact met ons op

Bel ons, stuur ons een mail of bezoek ons:
 

RotterdamOffice (6e verdieping)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam

Telefoon: +31 10 820 86 20
Fax: +31 10 412 40 11
Email: info@docklaw.nl