Klachten & WWFT

DOCK Legal Experts hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten

Klachten

DOCK Legal Experts hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. R.A.D. Blaauw van ons kantoor. Om het indienen van een klacht te faciliteren is een modelklachtenformulier opgesteld, dat u kunt inzien en downloaden. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. U kunt onze klachtenregeling inzien en downloaden.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoetzien.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

WWFT

De compliance officer als bedoeld in artikel 2 Beleidsregel Toezicht WWFT 2018 is: mr. R.A.D. Blaauw.

Neem Contact met ons op

Bel ons, stuur ons een mail of bezoek ons:
 

RotterdamOffice (6e verdieping)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam