Vervoer, Haven & Handel

Het team Vervoer, Haven & Handel legt zich toe op alle juridische kwesties die te maken hebben met (internationaal) vervoer, logistieke dienstverlening en (internationale) handel. Deze praktijkgroep richt zich onder meer op:

  • Aanvaringen en hulpverlening
  • Beslagen (zowel het opheffen als het leggen hiervan)
  • Averij grosse
  • Ladingschades
  • Scheepsbouwcontracten
  • Bevrachtingsovereenkomsten, scheepsagenturen, stuwadoorscontracten en cognossementsvoorwaarden
  • Commerciële contracten en geschillen in de logistieke keten (zoals expeditie, distributie, algemene voorwaarden en agentuur)
  • Documentair betalingsverkeer en zekerheidsrechten
  • Douane

Vervoer, Haven & Handel is bij uitstek een internationale procespraktijk. Indien er niet tot een schikking wordt gekomen, zal DOCK Legal Experts overgaan tot procederen. De advocaten uit ons team hebben de ervaring en know-how om binnen enkele uren na opdracht beslag te leggen op een schip, of om juist een beslaglegging ongedaan te maken.

Deze praktijkgroep treedt onder meer op voor reders, hun aansprakelijkheidsverzekeraars (P&I clubs), cascoverzekeraars (H&M Clubs), bevrachters, vervrachters, logistieke dienstverleners, ladingbelanghebbenden en scheepswerven en uiteraard ook hun verzekeraars.

Alle advocaten hebben ruim ervaring met procederen voor alle gerechtshoven in Nederland. Zij treden ook regelmatig op als arbiter, zowel in door de wet bepaalde arbitrages als in TAMARA (Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam) arbitrages.  

Onze 24HR Emergency Response Service en ons wereldwijde netwerk stelt ons in staat om onze cliënten overal ter wereld en 24 uur per dag tot dienst te zijn.

Contact:

Rutger Blaauw
Ton Jumelet
Folmer Krumpelman
Marcel Verhagen
Markwin Wattel
Osman Yesildag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem Contact met ons op

Bel ons, stuur ons een mail of bezoek ons:
 

RotterdamOffice (6e verdieping)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam