Privacy statement

Privacy & Cookie beleid

DOCK Legal Experts hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. DOCK Legal Experts kan deze Privacy / Cookie statement van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u onze Privacy / Cookie statement te allen tijde inzien.

 

Doeleinden persoonsgegevens

Als u DOCK Legal Experts een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of bepaalde door ons georganiseerde evenementen, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen of om u te registreren als deelnemer aan het evenement. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. DOCK Legal Experts kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of - indien van toepassing - in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

In het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld voor zover noodzakelijk in een internationale juridische procedure of voor grensoverschrijdende juridische diensten, of omdat wij service providers gebruiken buiten de EU, in welk geval wij voor contractuele waarborgen zorgen.

 

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, om het gebruik van de website te analyseren of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven).

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

 

Uw rechten

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan DOCK Legal Experts, ter attentie van de netwerkbeheerder, Westblaak 179, 3012 KJ Rotterdam of via info@docklaw.nl.

U heeft het recht DOCK Legal Experts te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door DOCK Legal Experts als verantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan DOCK Legal Experts, ter attentie van de netwerkbeheerder, Westblaak 179, 3012 KJ Rotterdam of via info@docklaw.nl.

 

De veiligheid van uw gegevens

DOCK Legal Experts heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Neem Contact met ons op

Bel ons, stuur ons een mail of bezoek ons:
 

RotterdamOffice (6e verdieping)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam