Rutger Blaauw

partner
Maak kennis met Rutger

Rutger is actief in het commerciële recht. Hij assisteert vaak binnenlandse en buitenlandse ondernemingen. Dit kunnen handelsmaatschappijen, reders en verzekeraars zijn, maar ook bedrijven die actief zijn in het vastgoed. Ook adviseert hij over contractuele en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.

De nadruk van zijn praktijk ligt bij de diverse facetten van het aansprakelijkheidsrecht. Rutger assisteert en procedeert in allerhande geschillen. Hij treedt op voor en tegen bestuurders, commissarissen en andere functionarissen van ondernemingen indien aangesproken voor schade. Daarbij helpt de grote ervaring die Rutger heeft opgedaan als curator in faillissementen. Bedrijven die in de problemen zitten benaderen hem dan ook om hen te begeleiden. Ook treedt hij op wanneer er sprake is van (beroeps)aansprakelijkheid van advocaten, verzekeringstussenpersonen, makelaars en taxateurs.

Door de jaren heen is Rutger regelmatig actief geweest bij de afwikkeling van letselschades. Daarbij kan een rol spelen in hoeverre een andere partij dan de cliënt gehouden is om de schade uiteindelijk te vergoeden.

Vanwege zijn ruime ervaring met procederen in complexe aangelegenheden, wordt Rutger ingeschakeld in ongewone processen waar een creatieve oplossing moet worden gevonden.

Zo wordt hij betrokken bij situaties waar personen of ondernemingen als gevolg van een conflict op meerdere vlakken (waaronder verschillende soorten gerechtelijke acties) acute bijstand nodig hebben ter verdediging van de eigen positie en ter handhaving van de eigen aanspraken. Dit vergt een goede samenwerking en daadkracht.

Rutger trad in 1996 als advocaat in dienst bij Van Dunné & Van der Wiel, een niche kantoor op het gebied van transport en handel in Rotterdam. In 2000 is Rutger overgestapt naar Van Harmelen Beijneveld van Houten, nu bekend onder de naam DOCK Legal Experts, waar hij sinds 2005 partner is.

Hij is door de jaren heen met regelmaat gastdocent geweest aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

 

Relevante proceservaring
 • Procedure over de uitleg van het jurisdictiebeding in de cognossementsvoorwaarden van m.s. Copiapo (2003)
 • Overname van een aandeel in een bunker terminal Botlek (Rotterdam) (2007)
 • Procedure teneinde een Duits vastgoed beleggingsfonds te beschermen tegen malversaties door het bestuur (2007)
 • Geassisteerd bij IPO Chemoil Energy Ltd. in Singapore (2008)
 • Procedure betreffende de aansprakelijkheid van een tussenpersoon naar aanleiding van de brand in een jachthaven (2012)
 • Internationale arbitrage over de handhaving van een vrijwaringsregeling die in strijd is met de openbare orde in de Verenigde Staten (2013)
 • Procedure strekkende tot het toepassen van het Beslagverdrag op schepen welke niet afkomstig zijn uit Verdragstaten (2013)
 • Procedure over de contaminatie van een zeer grote hoeveelheid cacao (2014)
 • Procedure over de aansprakelijkheid van de Raad van Commissarissen ZBO (2015)
 • Vrijspraak in een strafrechtelijke vervolging van een bestuurder van een beleggingsfonds (2015)
 • Procedure betreffende de aansprakelijkheid van een voormalig bestuurder en een loonwerkbedrijf naar aanleiding van malversaties bij de aanbesteding van gronden door NS Vastgoed (2016)
 • Procedure betreffende aansprakelijkheid van bestuurders van een verzekeringstussenpersoon over premieafdracht (2017)
 • Arbitrage betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens tussen samenwerkende partijen in het verzekeringswezen (2017)
 • Procedure betreffende een distributieorganisatie (2018)
 • Procedure betreffende de aansprakelijkheid van bestuurders wegens het afdekken van risico in de scheepsbrandstoffenhandel (2018) 
 • Procedure betreffende de participatie in schepen (2018)
 • Procedure betreffende de aansprakelijkheid van een bestuurder van een internationale handelsorganisatie wegens malversaties (2019)
 • Procedure betreffende de uitwinning van een tankschip tegen een buitenlands overheidslichaam (2019)

 

Professionele & Maatschappelijke Lidmaatschappen
 • Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
 • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
 • Vereniging voor Verzekeringswetenschap
 • Erasmus Trustfonds

 

Admissions
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Alle gerechten in Nederland
 • Diverse arbitrage tribunalen
 • Beroepsinstanties
 • Raad van State

 

Publicaties & Lezingen
 • ‘Aansprakelijkheid van de taxateur van onroerende zaken’, BR 2010/139, afl. 9, p. 733-734;
 • ‘Werkwijze taxateur bepaalt aansprakelijkheid’, De Taxateur 2008/19, afl. 40, p. 10-11

Opleiding
 • Grotius Academie (Postgraduate Course Transport Law, 2000)
 • London Guildhall University (International & Comparative Business Law, MA, 1995)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam LLM (Privaatrecht, 1994)
Praktijkgebieden
Geregistreerde rechtsgebieden
 • Ondernemingsrecht
 • Transport- en Handelsrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Letselschaderecht
Bekijk rechtsgebiedenregister
"True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice (Martin Luther King jr.)" - Rutger Blaauw, partner

Neem Contact met ons op

Bel ons, stuur ons een mail of bezoek ons:
 

RotterdamOffice (6e verdieping)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam