Rutger Blaauw

partner
Maak kennis met Rutger

Rutger is actief in het commerciële recht. Hij assisteert vaak binnenlandse en buitenlandse ondernemingen. Dit kunnen handelsmaatschappijen, reders en verzekeraars zijn, maar ook bedrijven zijn actief in het vastgoed. Ook adviseert hij over contractuele en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.

De nadruk van zijn praktijk ligt bij de diverse facetten van het aansprakelijkheidsrecht. Rutger assisteert en procedeert in allerhande geschillen. Hij treedt op voor en tegen bestuurders, commissarissen en andere functionarissen van ondernemingen indien aangesproken voor schade. Daarbij helpt de grote ervaring die Rutger heeft opgedaan als curator in faillissementen. Bedrijven die in de problemen zitten benaderen hem dan ook om hen te begeleiden. Ook treedt hij op wanneer sprake is van (beroeps)aansprakelijkheid van advocaten, verzekeringstussenpersonen, makelaars en taxateurs.

Door de jaren heen is Rutger regelmatig actief geweest bij de afwikkeling van letselschades. Daarbij kan een rol spelen in hoeverre een andere partij dan de cliënt gehouden is om de schade uiteindelijk te vergoeden. Zo wordt in de offshore veelal gecontracteerd op basis van een zogenaamde knock-for knock regeling. Op grond van deze regeling zijn partijen alleen verantwoordelijk voor letsel van hun eigen personeelsleden en moeten zij andere partijen vrijwaren indien aangesproken door personeelsleden van die andere partijen.

Vanwege zijn ruime ervaring met procederen in complexe aangelegenheden, wordt Rutger tenslotte ingeschakeld in ongewone processen waar een creatieve oplossing moet worden gevonden.

Rutger trad in 1996 als advocaat in dienst bij Van Dunné & Van der Wiel, een niche kantoor op het gebied van transport en handel in Rotterdam. In 2000 is Rutger overgestapt naar Van Harmelen Beijneveld van Houten, waar hij sinds 2005 partner is.

Hij is door de jaren heen met regelmaat gastdocent geweest aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (laatstelijk in 2016 gevraagd om als coach te fungeren van studenten).

Relevante ervaring
 • Procedure over de uitleg van het jurisdictiebeding in de cognossementsvoorwaarden van m.s. Copiapo (2003)
 • Overname van een aandeel in een bunker terminal Botlek (Rotterdam) (2007)
 • Procedure teneinde een Duits vastgoed beleggingsfonds te beschermen tegen malversaties door het bestuur (2007)
 • Geassisteerd bij IPO Chemoil Energy Ltd. in Singapore (2008)
 • Procedure betreffende de aansprakelijkheid van een tussenpersoon naar aanleiding van de brand in een jachthaven (2012)
 • Internationale arbitrage over de handhaving van een vrijwaringsregeling die in strijd is met de openbare orde in de Verenigde Staten (2013)
 • Procedure strekkende tot het toepassen van het Beslagverdrag op schepen welke niet afkomstig zijn uit Verdragstaten (2013)
 • Procedure over de contaminatie van een zeer grote hoeveelheid cacao (2014)
 • Procedure over de aansprakelijkheid Raad van Commissarissen ZBO (2015)
 • Vrijspraak in een strafrechtelijke vervolging van een bestuurder van een beleggingsfonds (2015)
 • Procedure leidend tot aansprakelijkheid van een voormalig bestuurder naar aanleiding van malversaties bij een aanbesteding (2016)

Professionele & Maatschappelijke Lidmaatschappen
 • Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
 • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
 • Vereniging voor Verzekeringswetenschap
 • Erasmus Trustfonds en Hoogeschoolraad

 

Admissions
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Alle gerechten in Nederland
 • Diverse arbitrage tribunalen
 • Beroepsinstanties
 • Raad van State

 

Publicaties & Lezingen
 • ‘Aansprakelijkheid van de taxateur van onroerende zaken’, BR 2010/139, afl. 9, p. 733-734;
 • ‘Werkwijze taxateur bepaalt aansprakelijk’, De Taxateur 2008/19, afl. 40, p. 10-11

Opleiding
 • Grotius Academie (Postgraduate Course Transport Law, 2000)
 • London Guildhall University (International & Comparative Business Law, 1995)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam LLM (Privaatrecht, 1994)
"True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice (Martin Luther King jr.)" - Rutger Blaauw, partner

Neem Contact met ons op

Bel ons, stuur ons een mail of bezoek ons:
 

RotterdamOffice (6e verdieping)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam

Telefoon: +31 10 820 86 20
Fax: +31 10 412 40 11
Email: info@docklaw.nl