Informatie voor nieuwe cliënten

Voorbereiden op de eerste ontmoeting met uw advocaat

Het is nuttig om een samenvatting te maken van de feiten betreffende uw situatie, voordat u de eerste ontmoeting met uw advocaat heeft. Een opsomming van gebeurtenissen kan uw advocaat helpen om juridische kwesties te herkennen, zodat er tijdens de eerste ontmoeting direct op uw situatie kan worden ingegaan. Het is ook van groot belang dat uw advocaat op de hoogte wordt gesteld van alle specifieke feiten of bijzondere omstandigheden aangaande de kwestie, uw onderneming of persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw zaak. In sommige gevallen is dat moeilijk van tevoren vast te stellen. Aarzel niet dit te noemen wanneer u uw advocaat spreekt. Alle informatie die u met uw advocaat deelt is vertrouwelijk. Dit betekent dat deze informatie onder geen beding zal worden gedeeld met derden zonder uw toestemming.

Honorarium en onkosten

In de meeste gevallen hangt de vergoeding samen met de hoeveelheid tijd die uw advocaat besteedt aan uw zaak. Echter, er zijn verschillende betalingsmodellen mogelijk, die u aan het begin van de advocaat-cliënt relatie kunt bespreken.

Naast de kosten voor uw advocaat dient u ook rekening te houden met overige kosten, zoals griffierechten. U kunt uw advocaat vragen om een inschatting te maken van de kosten die u kunt verwachten.

(Samen)werken met uw advocaat

Het is belangrijk te weten dat uw advocaat voor u werkt. Uw advocaat geeft advies en aanbevelingen, maar het is belangrijk dat u nauw betrokken bent bij uw zaak. In veel gevallen kan een deel van het werk aan een dossier door de cliënt zelf worden uitgevoerd. Dit kan uw kosten aanzienlijk verlagen.

Tijdlijn

Iedere zaak is uniek. Sommige kwesties worden pas na jaren opgelost, terwijl andere zaken met een telefoontje of brief kunnen worden geregeld. Zorg dat u vanaf het begin met uw advocaat bespreekt welke tijdlijn in uw geval realistisch is en welke factoren daar invloed op kunnen hebben.

Neem Contact met ons op

Bel ons, stuur ons een mail of bezoek ons:
 

RotterdamOffice (6e verdieping)
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam